RSS

Category Archives: Sản phẩm

Các loại máy tính tiền

Máy Tính Tiền Lewin 30F-05

 

 

 

 

 

                 Giá An vinh: 16.600.000 VNĐ

 

 

Máy tính tiền Lewin 30F-05

– Hãng sản xuất : Lewin
– Màn hình 8 dòng x 21 ký tự/dòng. 
– Một máy in nhiệt, tốc độ in: 23 dòng/giây, khổ giấy 58 mm 
  (giấy cảm nhiệt), cắt giấy tự động.
– 2.026 mã hàng, tên món hàng dài 22 ký tự, quản lý
  99 bàn (phòng), 64 nhóm hàng, 32 nhân viên, quản lý hàng 
  tồn kho.
– In logo trên hóa đơn

Nếu nâng cấp thêm RAM 1 MB :
– Quản lý được 1.024 khách hàng gồm: Số ĐT, tên, địa chỉ…
– Cuộn lưu điện tử : 15.887 dòng

 
Để lại phản hồi

Posted by on Tháng Bảy 24, 2012 in Lewin, Sản phẩm

 

Máy Tính Tiền Lewin 75F-03

 

 

 

 

     Giá An vinh: 16.258.000 VNĐ

 

 

 

 

Máy tính tiền lewin 75F-03

– Hãng sản xuất : Lewin

– Màn hình 8 dòng , 21 ký tự/dòng. 
– 1 Máy in nhiệt 58mm,tốc độ 26,7dòng/giây 
– 780 mã hàng ,nâng cấp đến 34.068 mã,Mỗi mã hàng 2 giá (giá ngày,giá đêm),Quản Lý tồn kho,báo cáo ngày ,chi tiết mã hàng theo từng nhóm và báo cáo tích lũy định kỳ. 
– Quản lý 344 Bàn (phòng).có chức năng chuyển bàn,gộp bàn ,tách bàn.

 
Để lại phản hồi

Posted by on Tháng Bảy 24, 2012 in Lewin, Sản phẩm

 

Máy Tính Tiền Lewin 75-05

 

 

 

     Giá An vinh: 14.695.000 VNĐ

 

 

 

Máy tính tiền Lewin 75-05

– Hãng sản xuất : Lewin

– Màn hình 8 dòng x 21 ký tự/dòng. 
– Một máy in nhiệt, tốc độ in: 23 dòng/giây, khổ giấy 58 mm, 
cắt giấy tự động. 
– 2.026 mặt hàng, tên món hàng dài 22 ký tự, quản lý 
320 bàn (phòng), 98 nhóm hàng, 64 nhân viên, báo cáo 
hàng tồn kho. 
– In logo trên hóa đơn 
Nếu nâng cấp thêm RAM 1 MB : 
– Quản lý được 1.024 khách hàng gồm: Số ĐT, tên, địa chỉ… 
– Cuộn lưu điện tử : 15.787 dòng.

 
Để lại phản hồi

Posted by on Tháng Bảy 24, 2012 in Lewin, Sản phẩm

 

Máy Tính Tiền Lewin 60F-05

 

 

 

 

      Giá An vinh: 14.410.000 VNĐ

 

 

 

Máy tính tiền Lewin 60F-05 :

Hãng sản xuất : Lewin

Màn hình 8 dòng x 21 ký tự/dòng. 
– Hai máy in kim, tốc độ in: 3 dòng/giây, khổ giấy 44 mm 
  (loại giấy thường).
– 2.026 mặt hàng, tên món hàng dài 22 ký tự, mỗi món
   quản lý được 2 giá (giá ngày, giá đêm), quản lý 300 bàn 
   (phòng), 98 nhóm hàng, 64 nhân viên, quản lý hàng tồn kho.

Nếu nâng cấp thêm RAM 1 MB :
– Quản lý được 1.024 khách hàng gồm : Số ĐT, tên, địa chỉ…
– Cuộn lưu điện tử : 15.787 dòng

 
Để lại phản hồi

Posted by on Tháng Bảy 24, 2012 in Lewin, Sản phẩm

 

Máy Tính Tiền Lewin 30F-03

 

 

 

    Giá An vinh: 13.999.000 VNĐ

 

 

 

 

Máy tính tiền Lewin 30F-03

Mô tả sản phẩm :

– Hãng sản xuất : Lewin

-780 mã hàng ,nâng cấp đến 34.068 mã,Mỗi mã hàng 2 giá (giá ngày,giá đêm),Quản Lý tồn kho,báo cáo ngày ,chi tiết mã hàng theo từng nhóm và báo cáo tích lũy định kỳ.
-Quản lý 344 Bàn (phòng).có chức năng chuyển bàn,gộp bàn ,tách bàn.

 

 

 
Để lại phản hồi

Posted by on Tháng Bảy 24, 2012 in Lewin, Sản phẩm

 

Máy Tính Tiền Lewin 60-03

 

 

Giá An vinh: 13.100.000 VNĐ

 

 

 

Máy tính tiền Lewin 60-03 :

Hãng sản xuất: Lewin

– Màn hình 8 dòng x 21 ký tự/dòng.
– Máy in kim, khổ giấy 44mm, quản lý 780 món ăn, thức uống, tên món hàng dài 22 ký tự.
– Quản lý 344 bàn (phòng), 98 nhóm hàng, 64 nhân viên.
– In chữ Việt.
– Xuất xứ: Nhật Bản

 

 

 

 

 
Để lại phản hồi

Posted by on Tháng Bảy 24, 2012 in Lewin, Sản phẩm

 

Máy Tính Tiền LEWIN 60F02

 

 

 

 

 

 

MÁY TÍNH TIỀN LEWIN 60F02

Hãng sản xuất: Lewin
– Màn hình 8 dòng x 21 ký tự/dòng. 
– Hai máy in kim, tốc độ in: 3 dòng/giây, khổ giấy 44 mm 
  (loại giấy thường).
– 780 món ăn, thức uống, tên món hàng dài 22 ký tự, mỗi món
   quản lý được 2 giá (giá ngày, giá đêm), quản lý 300 bàn 
   (phòng), 98 nhóm hàng, 64 nhân viên, quản lý hàng tồn kho.

Nếu nâng cấp thêm RAM 1 MB :
– Quản lý được 3.780 nhân viên
– Quản lý được 1.024 khách hàng gồm : Số ĐT, tên, địa chỉ…
– Phím tìm kiếm mã hàng nhanh : 40 phím, mỗi phím chứa 40 mặt hàng.

 
Để lại phản hồi

Posted by on Tháng Bảy 24, 2012 in Lewin, Sản phẩm

 

Máy Tính Tiền LEWIN 30F02

Máy tính tiền LEWIN 30F02

Hãng sản xuất: Lewin

Màn hình 8 dòng x 21 ký tự/dòng. 
– Một máy in nhiệt, tốc độ in: 23 dòng/giây, khổ giấy 58 mm 
  (giấy cảm nhiệt), cắt giấy tự động.
– 877 món ăn, thức uống, tên món hàng dài 22 ký tự, quản lý
  99 bàn (phòng), 64 nhóm hàng, 32 nhân viên, quản lý hàng 
  tồn kho.
– In logo trên hóa đơn

Nếu nâng cấp thêm RAM 1 MB :
– Quản lý được 3.780 nhân viên
– Phím tìm kiếm mã hàng nhanh : 40 phím, mỗi phím chứa 40 mặt hàng.

 
Để lại phản hồi

Posted by on Tháng Bảy 24, 2012 in Lewin, Sản phẩm

 

Máy Tính Tiền Lewin 75F-02

Máy tính tiền Lewin 75F-02

– Hãng sản xuất : Lewin

– Màn hình 8 dòng , 21 ký tự/dòng. 
– 1 Máy in nhiệt 58mm,tốc độ 26,7dòng/giây 
– 780 mã hàng ,nâng cấp đến 34.068 mã,Mỗi mã hàng 2 giá (giá ngày,giá đêm),Quản Lý tồn kho,báo cáo ngày ,chi tiết mã hàng theo từng nhóm và báo cáo tích lũy định kỳ. 
– Quản lý 344 Bàn (phòng).có chức năng chuyển bàn,gộp bàn ,tách bàn.

 
Để lại phản hồi

Posted by on Tháng Bảy 24, 2012 in Lewin, Sản phẩm

 

Máy Tính Tiền QUORION QMP 3396

 

 

 

 

 

 

Máy tính tiền QUORION QMP 3396

– Quản lý 99 nhóm hàng, từ 1.000 – 50.000 mã hàng

– Quản lý 200 – 10.000 bàn/phòng karaoke/khách hàng thân thiết.

– Quản lý tồn kho cho từng mã hàng (tên hàng hoá và số lượng)

– Bán 15 giá khác nhau/từng mã hàng

– Màn hình hiển thị 16 dòng, Có thể xem chi tiết bán hàng, báo cáo, cài đặt chương trình trên màn hình bằng hình thức cuốn lên/xuống.

– Có 8 tầng phím với từ 100 – 120 phím bán hàng nhanh/mỗi tầng phím.

– Tên hàng tối đa 25 ký tự

⇒ Có thể in tên món ăn – thức uống cùng lúc 2 ngôn ngữ.

⇒ Tự động chuyển giá bán theo thời gian quy định/theo những mặt hàng quy định/theo khách hàng thân thiết.

⇒ Báo cáo mã hàng, tài chính theo từng ngày trong tháng.

⇒ Báo cáo doanh số từng bàn/phòng/khách hàng thân thiết.

⇒ Báo cáo mã hàng, tài chính theo từng nhân viên Thu ngân – Phục vụ.

Tính Năng Đặc biệt:

⇒ Tự động tính giờ cho Bida, Karaoke, Khách Sạn

⇒ Kết nối với máy vi tính qua đường truyền ADSL, FTP Server.

 
Để lại phản hồi

Posted by on Tháng Bảy 24, 2012 in Quorion, Sản phẩm