RSS

Category Archives: Lewin

Máy Tính Tiền Lewin 30F-05

 

 

 

 

 

                 Giá An vinh: 16.600.000 VNĐ

 

 

Máy tính tiền Lewin 30F-05

– Hãng sản xuất : Lewin
– Màn hình 8 dòng x 21 ký tự/dòng. 
– Một máy in nhiệt, tốc độ in: 23 dòng/giây, khổ giấy 58 mm 
  (giấy cảm nhiệt), cắt giấy tự động.
– 2.026 mã hàng, tên món hàng dài 22 ký tự, quản lý
  99 bàn (phòng), 64 nhóm hàng, 32 nhân viên, quản lý hàng 
  tồn kho.
– In logo trên hóa đơn

Nếu nâng cấp thêm RAM 1 MB :
– Quản lý được 1.024 khách hàng gồm: Số ĐT, tên, địa chỉ…
– Cuộn lưu điện tử : 15.887 dòng

Advertisements
 
 

Máy Tính Tiền Lewin 75F-03

 

 

 

 

     Giá An vinh: 16.258.000 VNĐ

 

 

 

 

Máy tính tiền lewin 75F-03

– Hãng sản xuất : Lewin

– Màn hình 8 dòng , 21 ký tự/dòng. 
– 1 Máy in nhiệt 58mm,tốc độ 26,7dòng/giây 
– 780 mã hàng ,nâng cấp đến 34.068 mã,Mỗi mã hàng 2 giá (giá ngày,giá đêm),Quản Lý tồn kho,báo cáo ngày ,chi tiết mã hàng theo từng nhóm và báo cáo tích lũy định kỳ. 
– Quản lý 344 Bàn (phòng).có chức năng chuyển bàn,gộp bàn ,tách bàn.

 
 

Máy Tính Tiền Lewin 75-05

 

 

 

     Giá An vinh: 14.695.000 VNĐ

 

 

 

Máy tính tiền Lewin 75-05

– Hãng sản xuất : Lewin

– Màn hình 8 dòng x 21 ký tự/dòng. 
– Một máy in nhiệt, tốc độ in: 23 dòng/giây, khổ giấy 58 mm, 
cắt giấy tự động. 
– 2.026 mặt hàng, tên món hàng dài 22 ký tự, quản lý 
320 bàn (phòng), 98 nhóm hàng, 64 nhân viên, báo cáo 
hàng tồn kho. 
– In logo trên hóa đơn 
Nếu nâng cấp thêm RAM 1 MB : 
– Quản lý được 1.024 khách hàng gồm: Số ĐT, tên, địa chỉ… 
– Cuộn lưu điện tử : 15.787 dòng.

 
 

Máy Tính Tiền Lewin 60F-05

 

 

 

 

      Giá An vinh: 14.410.000 VNĐ

 

 

 

Máy tính tiền Lewin 60F-05 :

Hãng sản xuất : Lewin

Màn hình 8 dòng x 21 ký tự/dòng. 
– Hai máy in kim, tốc độ in: 3 dòng/giây, khổ giấy 44 mm 
  (loại giấy thường).
– 2.026 mặt hàng, tên món hàng dài 22 ký tự, mỗi món
   quản lý được 2 giá (giá ngày, giá đêm), quản lý 300 bàn 
   (phòng), 98 nhóm hàng, 64 nhân viên, quản lý hàng tồn kho.

Nếu nâng cấp thêm RAM 1 MB :
– Quản lý được 1.024 khách hàng gồm : Số ĐT, tên, địa chỉ…
– Cuộn lưu điện tử : 15.787 dòng

 
 

Máy Tính Tiền Lewin 30F-03

 

 

 

    Giá An vinh: 13.999.000 VNĐ

 

 

 

 

Máy tính tiền Lewin 30F-03

Mô tả sản phẩm :

– Hãng sản xuất : Lewin

-780 mã hàng ,nâng cấp đến 34.068 mã,Mỗi mã hàng 2 giá (giá ngày,giá đêm),Quản Lý tồn kho,báo cáo ngày ,chi tiết mã hàng theo từng nhóm và báo cáo tích lũy định kỳ.
-Quản lý 344 Bàn (phòng).có chức năng chuyển bàn,gộp bàn ,tách bàn.

 

 

 
 

Máy Tính Tiền Lewin 60-03

 

 

Giá An vinh: 13.100.000 VNĐ

 

 

 

Máy tính tiền Lewin 60-03 :

Hãng sản xuất: Lewin

– Màn hình 8 dòng x 21 ký tự/dòng.
– Máy in kim, khổ giấy 44mm, quản lý 780 món ăn, thức uống, tên món hàng dài 22 ký tự.
– Quản lý 344 bàn (phòng), 98 nhóm hàng, 64 nhân viên.
– In chữ Việt.
– Xuất xứ: Nhật Bản

 

 

 

 

 
 

Máy Tính Tiền LEWIN 60F02

 

 

 

 

 

 

MÁY TÍNH TIỀN LEWIN 60F02

Hãng sản xuất: Lewin
– Màn hình 8 dòng x 21 ký tự/dòng. 
– Hai máy in kim, tốc độ in: 3 dòng/giây, khổ giấy 44 mm 
  (loại giấy thường).
– 780 món ăn, thức uống, tên món hàng dài 22 ký tự, mỗi món
   quản lý được 2 giá (giá ngày, giá đêm), quản lý 300 bàn 
   (phòng), 98 nhóm hàng, 64 nhân viên, quản lý hàng tồn kho.

Nếu nâng cấp thêm RAM 1 MB :
– Quản lý được 3.780 nhân viên
– Quản lý được 1.024 khách hàng gồm : Số ĐT, tên, địa chỉ…
– Phím tìm kiếm mã hàng nhanh : 40 phím, mỗi phím chứa 40 mặt hàng.

 
 

Máy Tính Tiền LEWIN 30F02

Máy tính tiền LEWIN 30F02

Hãng sản xuất: Lewin

Màn hình 8 dòng x 21 ký tự/dòng. 
– Một máy in nhiệt, tốc độ in: 23 dòng/giây, khổ giấy 58 mm 
  (giấy cảm nhiệt), cắt giấy tự động.
– 877 món ăn, thức uống, tên món hàng dài 22 ký tự, quản lý
  99 bàn (phòng), 64 nhóm hàng, 32 nhân viên, quản lý hàng 
  tồn kho.
– In logo trên hóa đơn

Nếu nâng cấp thêm RAM 1 MB :
– Quản lý được 3.780 nhân viên
– Phím tìm kiếm mã hàng nhanh : 40 phím, mỗi phím chứa 40 mặt hàng.

 
 

Máy Tính Tiền Lewin 75F-02

Máy tính tiền Lewin 75F-02

– Hãng sản xuất : Lewin

– Màn hình 8 dòng , 21 ký tự/dòng. 
– 1 Máy in nhiệt 58mm,tốc độ 26,7dòng/giây 
– 780 mã hàng ,nâng cấp đến 34.068 mã,Mỗi mã hàng 2 giá (giá ngày,giá đêm),Quản Lý tồn kho,báo cáo ngày ,chi tiết mã hàng theo từng nhóm và báo cáo tích lũy định kỳ. 
– Quản lý 344 Bàn (phòng).có chức năng chuyển bàn,gộp bàn ,tách bàn.